مدارک مورد نیاز برای پیوستن به ناوگان

برای ثبت نام در ناوگان تاکسی همراه با در دست داشتن مدارک زیر به آدرس (کردستان - سنندج خیابان امام - مجتمع نور واحد ۴) مراجعه کنید

  • 1. مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

  • 2. مدارک خودرو

  • 3. بیمه نامه خودرو

  • 4. معاینه فنی

  • 5. قبض (تلفن یا آب یا برق) محل سکونت

  • 6. یک قطعه عکس